Košické Oľšany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
3,1 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,0
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
2,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 279
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
obeckosickeolsany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
124,2 %
35,1 %
+Dlhová služba
1,0 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
-0,8 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-71,1 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
74,5 %
14,4 %
+Čistý majetok
105,1 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
416,1 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
500,4 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-226 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
370 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
313 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-183 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Košické Oľšany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
366 940 €
+Kapitálové príjmy
21 984 €
+Bežné výdavky
370 027 €
+Kapitálové výdavky
295 392 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
16 656 €
+Dlhodobé záväzky
157 138 €
+Krátkodobé záväzky
19 762 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
294 797 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 582 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
82 237 €
+Neobežný majetok
751 943 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 222
+Výsledok hospodárenia
-223 892 €