Košické Oľšany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
3,7 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,9
Dlhová služba i
2,0
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 279
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
obeckosickeolsany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
42,2 %
34,9 %
+Dlhová služba
82,1 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
8,5 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
43,8 %
0,2 %
+Intenzita investovania
-64,3 %
6,7 %
+Čistý majetok
172,6 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
290,7 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
383,8 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
221 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
125 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
511 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-1 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Košické Oľšany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
376 117 €
+Kapitálové príjmy
248 878 €
+Bežné výdavky
343 970 €
+Kapitálové výdavky
7 093 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
20 076 €
+Dlhodobé záväzky
154 872 €
+Krátkodobé záväzky
21 548 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
298 409 €
+Úrokové splátky
2 751 €
+Finančné účty
62 630 €
+Neobežný majetok
725 569 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 239
+Výsledok hospodárenia
-1 151 €