Košúty

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
2,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 630
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský
E-mail:
ou.kosutystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
2,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
7,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
146,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
281,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
538,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-24 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
83 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
612 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
6 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Košúty

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
752 403 €
+Kapitálové príjmy
69 997 €
+Bežné výdavky
732 604 €
+Kapitálové výdavky
128 822 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
89 205 €
+Dlhodobé záväzky
7 717 €
+Krátkodobé záväzky
34 759 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
135 840 €
+Bankové úvery a výpomoci
135 840 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
23 262 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
97 924 €
+Neobežný majetok
1 043 517 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 630
+Výsledok hospodárenia
10 126 €