Kotmanová

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,9 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
4,7 %
18,9 %
+Dlhová služba
0,1 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
28,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
11,3 %
0,8 %
+Intenzita investovania
15,4 %
10,1 %
+Čistý majetok
507,3 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
1 869,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
2 033,0 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
34 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
14 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 454 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
46 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
87 544 €
+Kapitálové príjmy
10 000 €
+Bežné výdavky
62 965 €
+Kapitálové výdavky
23 516 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 655 €
+Dlhodobé záväzky
585 €
+Krátkodobé záväzky
2 851 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 381 €
+Bankové úvery a výpomoci
4 381 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
110 €
+Finančné účty
53 306 €
+Neobežný majetok
421 313 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
323
+Výsledok hospodárenia
14 922 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:323
Okres:Lučenec
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obeckotmanova.sk