Kotmanová

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,9 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:323
Okres:Lučenec
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obeckotmanova.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
4,7 %
18,9 %
+Dlhová služba
0,1 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
28,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
11,3 %
0,8 %
+Intenzita investovania
15,4 %
10,1 %
+Čistý majetok
507,3 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
1 869,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
2 033,0 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
34 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
14 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 454 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
46 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kotmanová

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
87 544 €
+Kapitálové príjmy
10 000 €
+Bežné výdavky
62 965 €
+Kapitálové výdavky
23 516 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 655 €
+Dlhodobé záväzky
585 €
+Krátkodobé záväzky
2 851 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 381 €
+Bankové úvery a výpomoci
4 381 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
110 €
+Finančné účty
53 306 €
+Neobežný majetok
421 313 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
323
+Výsledok hospodárenia
14 922 €