Kovarce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 621
Okres:Topoľčany
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obeckovarcezoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
11,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
309,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
235,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
249,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
21,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-18 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
11 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 149 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
41 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kovarce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 177 567 €
+Kapitálové príjmy
193 320 €
+Bežné výdavky
1 070 474 €
+Kapitálové výdavky
329 226 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
13 484 €
+Dlhodobé záväzky
254 704 €
+Krátkodobé záväzky
96 650 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
18 247 €
+Bankové úvery a výpomoci
25 447 €
+Úvery od ŠFRB
238 350 €
+Výdavky na splácanie istiny
22 980 €
+Úrokové splátky
3 237 €
+Finančné účty
227 645 €
+Neobežný majetok
3 290 621 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 621
+Výsledok hospodárenia
66 393 €