Kráľová nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
5,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 748
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obeckralovanvstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
9,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
9,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
18,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
389,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
251,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
256,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
89,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
48 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
50 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 007 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
23 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kráľová nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
870 999 €
+Kapitálové príjmy
612 €
+Bežné výdavky
711 159 €
+Kapitálové výdavky
77 343 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 062 €
+Dlhodobé záväzky
815 145 €
+Krátkodobé záväzky
136 087 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
87 660 €
+Bankové úvery a výpomoci
87 660 €
+Úvery od ŠFRB
810 783 €
+Výdavky na splácanie istiny
54 290 €
+Úrokové splátky
11 780 €
+Finančné účty
342 238 €
+Neobežný majetok
3 258 601 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 748
+Výsledok hospodárenia
39 357 €