Blatná na Ostrove

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
4,5
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:854
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
obecblatnanaostrove.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
1,8 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
12,9 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
16,3 %
0,8 %
+Intenzita investovania
-6,2 %
10,1 %
+Čistý majetok
211,8 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
176,6 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
184,2 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
92 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
107 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
987 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
60 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Blatná na Ostrove

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
411 190 €
+Kapitálové príjmy
69 667 €
+Bežné výdavky
358 190 €
+Kapitálové výdavky
44 120 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 058 €
+Dlhodobé záväzky
946 €
+Krátkodobé záväzky
79 230 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
91 506 €
+Bankové úvery a výpomoci
91 506 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 832 €
+Úrokové splátky
2 321 €
+Finančné účty
139 915 €
+Neobežný majetok
795 798 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
854
+Výsledok hospodárenia
51 425 €