Blatná na Ostrove

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
4,5
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
1,8 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
12,9 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
16,3 %
0,8 %
+Intenzita investovania
-6,2 %
10,1 %
+Čistý majetok
211,8 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
176,6 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
184,2 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
92 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
107 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
987 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
60 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
411 190 €
+Kapitálové príjmy
69 667 €
+Bežné výdavky
358 190 €
+Kapitálové výdavky
44 120 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 058 €
+Dlhodobé záväzky
946 €
+Krátkodobé záväzky
79 230 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
91 506 €
+Bankové úvery a výpomoci
91 506 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 832 €
+Úrokové splátky
2 321 €
+Finančné účty
139 915 €
+Neobežný majetok
795 798 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
854
+Výsledok hospodárenia
51 425 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:854
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
obecblatnanaostrove.sk