Blatná na Ostrove

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:883
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
obecblatnanaostrove.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-6,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
13,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
216,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
336,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
372,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-35 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
98 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 010 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
28 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Blatná na Ostrove

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
431 050 €
+Kapitálové príjmy
47 322 €
+Bežné výdavky
404 605 €
+Kapitálové výdavky
105 097 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
10 830 €
+Dlhodobé záväzky
660 €
+Krátkodobé záväzky
30 638 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
86 675 €
+Bankové úvery a výpomoci
86 675 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 832 €
+Úrokové splátky
1 962 €
+Finančné účty
103 200 €
+Neobežný majetok
875 857 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
883
+Výsledok hospodárenia
24 488 €