Kráľovičove Kračany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,5

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 050
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
kral.kracanynextra.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
18,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,1 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
14,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-5,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
315,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
150,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
203,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
43,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
64 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
80 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 348 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-20 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kráľovičove Kračany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
426 424 €
+Kapitálové príjmy
31 495 €
+Bežné výdavky
382 069 €
+Kapitálové výdavky
8 534 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
600 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
21 693 €
+Dlhodobé záväzky
217 177 €
+Krátkodobé záväzky
41 136 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
83 866 €
+Bankové úvery a výpomoci
83 866 €
+Úvery od ŠFRB
196 381 €
+Výdavky na splácanie istiny
23 911 €
+Úrokové splátky
10 088 €
+Finančné účty
62 040 €
+Neobežný majetok
1 457 733 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 050
+Výsledok hospodárenia
-21 500 €