Kráľovský Chlmec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
4,1
Bilancia bežného účtu i
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,2

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:7 621
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
mestokralovskychlmec.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,3 %
18,9 %
+Dlhová služba
5,0 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
6,4 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,8 %
0,8 %
+Intenzita investovania
7,3 %
10,1 %
+Čistý majetok
241,5 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
180,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
247,5 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
11,9 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-7 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
160 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 817 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
85 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Kráľovský Chlmec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
5 849 423 €
+Kapitálové príjmy
205 133 €
+Bežné výdavky
5 474 484 €
+Kapitálové výdavky
631 378 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
31 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
279 038 €
+Dlhodobé záväzky
723 519 €
+Krátkodobé záväzky
416 271 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 222 436 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 222 436 €
+Úvery od ŠFRB
682 751 €
+Výdavky na splácanie istiny
262 800 €
+Úrokové splátky
25 030 €
+Finančné účty
751 226 €
+Neobežný majetok
14 358 320 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
7 621
+Výsledok hospodárenia
650 216 €