Kráľovský Chlmec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
4,4
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,9

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:7 611
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
mestokralovskychlmec.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
16,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,1 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,1 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-0,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
268,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
205,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
260,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
11,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
69 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
130 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 065 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
66 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Kráľovský Chlmec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
6 319 447 €
+Kapitálové príjmy
1 423 180 €
+Bežné výdavky
5 799 511 €
+Kapitálové výdavky
1 416 446 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
6 399 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6 399 €
+Krátkodobé pohľadávky
281 394 €
+Dlhodobé záväzky
697 911 €
+Krátkodobé záväzky
514 785 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
990 620 €
+Bankové úvery a výpomoci
990 620 €
+Úvery od ŠFRB
654 917 €
+Výdavky na splácanie istiny
281 810 €
+Úrokové splátky
25 923 €
+Finančné účty
1 057 490 €
+Neobežný majetok
15 690 360 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
7 611
+Výsledok hospodárenia
502 424 €