Kráľovský Chlmec

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
4,1
Bilancia bežného účtu i
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,2

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,3 %
18,9 %
+Dlhová služba
5,0 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
6,4 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,8 %
0,8 %
+Intenzita investovania
7,3 %
10,1 %
+Čistý majetok
241,5 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
180,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
247,5 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
11,9 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-7 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
160 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 817 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
85 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
5 849 423 €
+Kapitálové príjmy
205 133 €
+Bežné výdavky
5 474 484 €
+Kapitálové výdavky
631 378 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
31 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
279 038 €
+Dlhodobé záväzky
723 519 €
+Krátkodobé záväzky
416 271 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 222 436 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 222 436 €
+Úvery od ŠFRB
682 751 €
+Výdavky na splácanie istiny
262 800 €
+Úrokové splátky
25 030 €
+Finančné účty
751 226 €
+Neobežný majetok
14 358 320 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
7 621
+Výsledok hospodárenia
650 216 €

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:7 621
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
mestokralovskychlmec.sk