Krásno nad Kysucou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,1

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 809
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
mestokrasnozoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-32,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
49,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
375,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
187,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
272,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
56,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-260 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 567 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
42 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Krásno nad Kysucou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
4 962 732 €
+Kapitálové príjmy
441 864 €
+Bežné výdavky
4 277 755 €
+Kapitálové výdavky
2 897 328 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
336 135 €
+Dlhodobé záväzky
2 512 480 €
+Krátkodobé záväzky
393 809 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 506 169 €
+Úvery od ŠFRB
2 614 205 €
+Výdavky na splácanie istiny
104 212 €
+Úrokové splátky
27 433 €
+Finančné účty
737 631 €
+Neobežný majetok
16 641 936 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 809
+Výsledok hospodárenia
284 071 €