Krásno nad Kysucou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
5,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 809
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
mestokrasnozoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,4 %
30,1 %
+Dlhová služba
21,6 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
17,3 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-27,6 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
57,3 %
16,2 %
+Čistý majetok
338,7 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
302,5 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
446,7 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
60,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-186 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
45 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 469 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
99 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Krásno nad Kysucou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
3 246 204 €
+Kapitálové príjmy
1 445 891 €
+Bežné výdavky
2 683 637 €
+Kapitálové výdavky
3 304 820 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
181 831 €
+Dlhodobé záväzky
1 820 816 €
+Krátkodobé záväzky
126 112 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
306 181 €
+Úvery od ŠFRB
1 812 070 €
+Výdavky na splácanie istiny
630 412 €
+Úrokové splátky
20 961 €
+Finančné účty
381 477 €
+Neobežný majetok
10 164 903 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 964
+Výsledok hospodárenia
686 615 €