Krásno nad Kysucou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,3 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
2,5
Dlhová služba i
3,9
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 809
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
mestokrasnozoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
70,9 %
35,1 %
+Dlhová služba
27,3 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
7,0 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-9,9 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
20,7 %
14,4 %
+Čistý majetok
293,8 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
62,2 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
215,3 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-60 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
332 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 375 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
11 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Krásno nad Kysucou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
3 001 103 €
+Kapitálové príjmy
1 178 927 €
+Bežné výdavky
2 791 515 €
+Kapitálové výdavky
1 801 484 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
250 213 €
+Dlhodobé záväzky
1 779 403 €
+Krátkodobé záväzky
163 362 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
522 060 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
860 809 €
+Úrokové splátky
25 742 €
+Finančné účty
101 556 €
+Neobežný majetok
11 736 576 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 938
+Výsledok hospodárenia
73 924 €