Krásno nad Kysucou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
3,9 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
2,6
Dlhová služba i
3,4
Bilancia bežného účtu i
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 809
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
mestokrasnozoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
67,4 %
34,9 %
+Dlhová služba
22,4 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
11,6 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,9 %
0,2 %
+Intenzita investovania
2,1 %
6,7 %
+Čistý majetok
384,2 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
44,6 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
137,7 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
45 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
291 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 659 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
42 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Krásno nad Kysucou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
3 286 576 €
+Kapitálové príjmy
1 975 304 €
+Bežné výdavky
2 906 825 €
+Kapitálové výdavky
2 044 727 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
261 544 €
+Dlhodobé záväzky
1 933 120 €
+Krátkodobé záväzky
280 886 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
90 009 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
645 573 €
+Úrokové splátky
27 649 €
+Finančné účty
125 256 €
+Neobežný majetok
13 426 708 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 950
+Výsledok hospodárenia
288 542 €