Krásno nad Kysucou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
3,4
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,6
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,3

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 809
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
mestokrasnozoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,3 %
25,0 %
+Dlhová služba
18,2 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
14,9 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
7,2 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
7,2 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-12,1 %
1,4 %
+Intenzita investovania
28,4 %
5,2 %
+Čistý majetok
435,7 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
42,2 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
137,4 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
74,9 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-69 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
1 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 074 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
25 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Krásno nad Kysucou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
3 542 361 €
+Kapitálové príjmy
392 671 €
+Bežné výdavky
3 014 095 €
+Kapitálové výdavky
1 397 091 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
236 000 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
236 000 €
+Krátkodobé pohľadávky
210 743 €
+Dlhodobé záväzky
2 469 751 €
+Krátkodobé záväzky
221 444 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
10 329 €
+Bankové úvery a výpomoci
246 329 €
+Úvery od ŠFRB
2 462 375 €
+Výdavky na splácanie istiny
566 423 €
+Úrokové splátky
32 561 €
+Finančné účty
93 539 €
+Neobežný majetok
14 244 130 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 905
+Výsledok hospodárenia
174 193 €