Krásno nad Kysucou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
4,0
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,4
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 809
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
mestokrasnozoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
23,5 %
+Dlhová služba
10,1 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
14,4 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,05 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,05 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,1 %
2,9 %
+Intenzita investovania
6,2 %
4,9 %
+Čistý majetok
424,8 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
106,3 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
219,1 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
67,2 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
39 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 165 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
65 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Krásno nad Kysucou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
3 318 020 €
+Kapitálové príjmy
61 810 €
+Bežné výdavky
2 839 911 €
+Kapitálové výdavky
267 039 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
1 768 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1 768 €
+Krátkodobé pohľadávky
283 218 €
+Dlhodobé záväzky
2 303 033 €
+Krátkodobé záväzky
251 180 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
2 381 402 €
+Výdavky na splácanie istiny
332 169 €
+Úrokové splátky
26 092 €
+Finančné účty
267 003 €
+Neobežný majetok
14 700 957 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 950
+Výsledok hospodárenia
449 025 €