Krásno nad Kysucou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
4,5
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,7
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 809
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
mestokrasnozoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
21,5 %
+Dlhová služba
8,7 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
12,9 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,02 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,02 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,3 %
0,7 %
+Intenzita investovania
7,1 %
6,7 %
+Čistý majetok
460,9 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
151,3 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
215,4 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
69,3 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
30 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 200 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
33 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Krásno nad Kysucou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
3 582 541 €
+Kapitálové príjmy
307 294 €
+Bežné výdavky
3 119 873 €
+Kapitálové výdavky
562 240 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
658 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
658 €
+Krátkodobé pohľadávky
220 814 €
+Dlhodobé záväzky
2 219 853 €
+Krátkodobé záväzky
344 461 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
2 299 684 €
+Výdavky na splácanie istiny
263 466 €
+Úrokové splátky
25 214 €
+Finančné účty
521 122 €
+Neobežný majetok
14 690 596 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 950
+Výsledok hospodárenia
232 389 €