Krásno nad Kysucou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 809
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
mestokrasnozoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
23,6 %
+Dlhová služba
2,9 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,0 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,03 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,03 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,6 %
1,7 %
+Intenzita investovania
3,1 %
8,6 %
+Čistý majetok
427,6 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
246,9 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
263,1 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
61,9 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
53 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 232 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
44 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Krásno nad Kysucou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
3 702 824 €
+Kapitálové príjmy
91 540 €
+Bežné výdavky
3 222 586 €
+Kapitálové výdavky
205 699 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
1 182 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1 182 €
+Krátkodobé pohľadávky
55 024 €
+Dlhodobé záväzky
2 135 996 €
+Krátkodobé záväzky
338 277 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
8 €
+Bankové úvery a výpomoci
8 €
+Úvery od ŠFRB
2 217 128 €
+Výdavky na splácanie istiny
82 557 €
+Úrokové splátky
22 935 €
+Finančné účty
835 042 €
+Neobežný majetok
14 402 600 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 864
+Výsledok hospodárenia
302 536 €