Krásno nad Kysucou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 809
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
mestokrasnozoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
20,2 %
+Dlhová služba
2,8 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,2 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,02 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,02 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
10,9 %
7,3 %
+Intenzita investovania
2,5 %
4,1 %
+Čistý majetok
411,6 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
331,8 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
349,7 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
57,6 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
74 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 229 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
39 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Krásno nad Kysucou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
4 294 211 €
+Kapitálové príjmy
326 187 €
+Bežné výdavky
3 685 595 €
+Kapitálové výdavky
432 132 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
658 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
658 €
+Krátkodobé pohľadávky
69 281 €
+Dlhodobé záväzky
2 052 199 €
+Krátkodobé záväzky
388 879 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
6 €
+Bankové úvery a výpomoci
6 €
+Úvery od ŠFRB
2 133 790 €
+Výdavky na splácanie istiny
83 337 €
+Úrokové splátky
22 154 €
+Finančné účty
1 290 439 €
+Neobežný majetok
13 867 927 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 837
+Výsledok hospodárenia
264 951 €