Krásno nad Kysucou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,2

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 809
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
mestokrasnozoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,8 %
+Dlhová služba
3,8 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
14,8 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-10,7 %
0,8 %
+Intenzita investovania
25,5 %
10,1 %
+Čistý majetok
351,0 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
186,9 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
392,1 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
63,3 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-73 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 207 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
10 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Krásno nad Kysucou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
4 653 598 €
+Kapitálové príjmy
28 661 €
+Bežné výdavky
3 966 569 €
+Kapitálové výdavky
1 214 571 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
740 420 €
+Dlhodobé záväzky
2 617 731 €
+Krátkodobé záväzky
360 715 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
42 €
+Bankové úvery a výpomoci
42 €
+Úvery od ŠFRB
2 718 417 €
+Výdavky na splácanie istiny
87 629 €
+Úrokové splátky
22 186 €
+Finančné účty
674 060 €
+Neobežný majetok
14 299 185 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 831
+Výsledok hospodárenia
70 174 €