Kravany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
5,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,7

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:902
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský
E-mail:
kravanykravany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
16,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
11,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
303,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
873,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
893,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
24 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
30 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 423 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
73 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kravany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
461 969 €
+Kapitálové príjmy
151 711 €
+Bežné výdavky
384 878 €
+Kapitálové výdavky
206 728 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 926 €
+Dlhodobé záväzky
199 €
+Krátkodobé záväzky
24 529 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
26 777 €
+Bankové úvery a výpomoci
26 777 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
6 319 €
+Úrokové splátky
601 €
+Finančné účty
214 207 €
+Neobežný majetok
1 096 170 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
902
+Výsledok hospodárenia
65 822 €