Kremnica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,1

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:5 419
Okres:Žiar nad Hronom
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
msukremnica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,08 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
12,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
648,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
176,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
196,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
5,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-35 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
61 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
6 017 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
37 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Kremnica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
5 295 733 €
+Kapitálové príjmy
831 637 €
+Bežné výdavky
4 846 100 €
+Kapitálové výdavky
1 473 006 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
3 828 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
85 932 €
+Dlhodobé záväzky
278 246 €
+Krátkodobé záväzky
425 264 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
332 939 €
+Bankové úvery a výpomoci
332 939 €
+Úvery od ŠFRB
275 575 €
+Výdavky na splácanie istiny
104 068 €
+Úrokové splátky
11 372 €
+Finančné účty
748 478 €
+Neobežný majetok
32 194 215 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
5 419
+Výsledok hospodárenia
201 294 €