Blatné Remety

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
2,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:676
Okres:Sobrance
Kraj:Košický
E-mail:
blremetygmail.com

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-1,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
139,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
63,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
96,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-19 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
193 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 529 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-72 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Blatné Remety

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
788 307 €
+Kapitálové príjmy
169 051 €
+Bežné výdavky
797 928 €
+Kapitálové výdavky
172 040 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
25 252 €
+Dlhodobé záväzky
1 473 €
+Krátkodobé záväzky
76 976 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
130 442 €
+Bankové úvery a výpomoci
130 442 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
19 979 €
+Finančné účty
48 866 €
+Neobežný majetok
1 116 922 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
676
+Výsledok hospodárenia
-48 695 €