Blatné Remety

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
5,8 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
5,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:676
Okres:Sobrance
Kraj:Košický
E-mail:
blremetygmail.com

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
4,8 %
21,5 %
+Dlhová služba
0,1 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
-2,0 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,0 %
0,7 %
+Intenzita investovania
0,0 %
6,7 %
+Čistý majetok
76,7 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
54,4 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
77,9 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-21 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
110 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 760 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
19 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Blatné Remety

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
579 534 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
591 009 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
21 400 €
+Dlhodobé záväzky
577 €
+Krátkodobé záväzky
91 120 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
61 627 €
+Bankové úvery a výpomoci
61 627 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 025 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
49 540 €
+Neobežný majetok
994 697 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
558
+Výsledok hospodárenia
10 821 €