Blatné Remety

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:676
Okres:Sobrance
Kraj:Košický
E-mail:
blremetygmail.com

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,7 %
20,2 %
+Dlhová služba
1,8 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
0,7 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,9 %
7,3 %
+Intenzita investovania
5,7 %
4,1 %
+Čistý majetok
142,9 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
71,8 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
115,7 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-50 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
124 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 390 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-34 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Blatné Remety

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
685 576 €
+Kapitálové príjmy
254 €
+Bežné výdavky
680 468 €
+Kapitálové výdavky
39 082 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
25 310 €
+Dlhodobé záväzky
189 €
+Krátkodobé záväzky
57 557 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
85 505 €
+Bankové úvery a výpomoci
85 505 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
11 938 €
+Finančné účty
41 302 €
+Neobežný majetok
979 741 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
673
+Výsledok hospodárenia
-22 782 €