Blatné Remety

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
2,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:676
Okres:Sobrance
Kraj:Košický
E-mail:
blremetygmail.com

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
13,4 %
18,8 %
+Dlhová služba
7,5 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
2,6 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,0 %
0,8 %
+Intenzita investovania
0,5 %
10,1 %
+Čistý majetok
134,8 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
59,8 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
104,6 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
23 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
139 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 394 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-2 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Blatné Remety

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
740 581 €
+Kapitálové príjmy
8 961 €
+Bežné výdavky
721 203 €
+Kapitálové výdavky
12 982 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
29 752 €
+Dlhodobé záväzky
433 €
+Krátkodobé záväzky
66 440 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
92 094 €
+Bankové úvery a výpomoci
92 094 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
18 300 €
+Úrokové splátky
2 234 €
+Finančné účty
39 735 €
+Neobežný majetok
977 166 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
663
+Výsledok hospodárenia
-1 514 €