Križovany nad Dudváhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 805
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
krizovanykrizovany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-25,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
39,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
259,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
255,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
315,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
14,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-309 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
221 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 732 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
82 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Križovany nad Dudváhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 126 596 €
+Kapitálové príjmy
44 840 €
+Bežné výdavky
1 855 880 €
+Kapitálové výdavky
874 148 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
101 769 €
+Dlhodobé záväzky
292 910 €
+Krátkodobé záväzky
169 210 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
399 340 €
+Bankové úvery a výpomoci
399 340 €
+Úvery od ŠFRB
277 435 €
+Výdavky na splácanie istiny
23 950 €
+Úrokové splátky
3 751 €
+Finančné účty
432 103 €
+Neobežný majetok
4 913 897 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 805
+Výsledok hospodárenia
147 552 €