Krompachy

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:8 895
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický
E-mail:
stanislavovakrompachy.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
9,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
449,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
224,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
275,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
21,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
11 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
65 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 161 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
17 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Krompachy

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
6 663 238 €
+Kapitálové príjmy
117 938 €
+Bežné výdavky
6 176 928 €
+Kapitálové výdavky
510 317 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
268 285 €
+Dlhodobé záväzky
1 329 774 €
+Krátkodobé záväzky
524 281 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
574 686 €
+Bankové úvery a výpomoci
574 686 €
+Úvery od ŠFRB
1 361 366 €
+Výdavky na splácanie istiny
243 718 €
+Úrokové splátky
21 769 €
+Finančné účty
1 175 442 €
+Neobežný majetok
27 484 297 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
8 895
+Výsledok hospodárenia
149 624 €