Krškany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
2,7 / 6
Nedostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
-
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
0,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:762
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obeckrskanygmail.com

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
-
30,1 %
+Dlhová služba
-
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
-15,5 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-15,5 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
0,0 %
16,2 %
+Čistý majetok
-
315,1 %
+Okamžitá likvidita
1 038,2 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
1 108,1 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
-
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-41 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
868 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-45 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Krškany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
199 705 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
230 636 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
5 071 €
+Dlhodobé záväzky
67 €
+Krátkodobé záväzky
7 256 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
75 330 €
+Neobežný majetok
576 401 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
751
+Výsledok hospodárenia
-33 913 €