Krškany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
3,1 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,4
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
1,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:762
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obeckrskanygmail.com

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
112,8 %
35,1 %
+Dlhová služba
0,6 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
10,7 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-103,9 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
143,7 %
14,4 %
+Čistý majetok
434,7 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
298,5 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
314,1 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-365 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
299 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 151 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
24 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Krškany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
206 707 €
+Kapitálové príjmy
57 905 €
+Bežné výdavky
184 674 €
+Kapitálové výdavky
354 862 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 212 €
+Dlhodobé záväzky
67 €
+Krátkodobé záväzky
7 814 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
225 201 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
1 193 €
+Finančné účty
23 328 €
+Neobežný majetok
1 070 019 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
754
+Výsledok hospodárenia
18 439 €