Krupina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:7 945
Okres:Krupina
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
krupinakrupina.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
11,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
10,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
730,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
192,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
204,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
39,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
17 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
87 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 559 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
3 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Krupina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
6 850 337 €
+Kapitálové príjmy
180 956 €
+Bežné výdavky
6 005 486 €
+Kapitálové výdavky
888 203 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
82 730 €
+Dlhodobé záväzky
2 966 872 €
+Krátkodobé záväzky
654 876 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
694 704 €
+Bankové úvery a výpomoci
723 704 €
+Úvery od ŠFRB
2 412 642 €
+Výdavky na splácanie istiny
193 736 €
+Úrokové splátky
45 292 €
+Finančné účty
1 258 856 €
+Neobežný majetok
44 181 775 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
7 945
+Výsledok hospodárenia
21 857 €