Kružlová

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,6

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:683
Okres:Svidník
Kraj:Prešovský
E-mail:
obeckruzlovazoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,4 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,4 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
7,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
225,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
28,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
31,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-36 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 476 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
30 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kružlová

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 106 448 €
+Kapitálové príjmy
767 368 €
+Bežné výdavky
1 048 442 €
+Kapitálové výdavky
849 689 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
3 990 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
3 990 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 938 €
+Dlhodobé záväzky
3 587 €
+Krátkodobé záväzky
256 694 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
3 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
72 103 €
+Neobežný majetok
2 305 728 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
683
+Výsledok hospodárenia
20 792 €