Kružná

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,0
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,6

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:489
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
obec.kruznastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
39,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-96,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
108,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
309,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
407,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
409,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-379 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
143 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 117 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
9 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kružná

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
187 423 €
+Kapitálové príjmy
5 491 €
+Bežné výdavky
168 924 €
+Kapitálové výdavky
209 216 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
160 €
+Dlhodobé záväzky
179 €
+Krátkodobé záväzky
9 082 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
69 938 €
+Bankové úvery a výpomoci
166 231 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 000 €
+Úrokové splátky
166 €
+Finančné účty
36 996 €
+Neobežný majetok
579 429 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
489
+Výsledok hospodárenia
4 431 €