Kubáňovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:282
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
kubanovopoiplie.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
21,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
20,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
1,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
403,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
619,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
626,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
68 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
32 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 265 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
39 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kubáňovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
93 186 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
72 819 €
+Kapitálové výdavky
1 263 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 442 €
+Dlhodobé záväzky
1 625 €
+Krátkodobé záväzky
19 903 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
8 982 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
123 254 €
+Neobežný majetok
235 147 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
282
+Výsledok hospodárenia
10 985 €