Kučín

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
29,1 %
18,9 %
+Dlhová služba
4,4 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
6,5 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,3 %
0,8 %
+Intenzita investovania
2,2 %
10,1 %
+Čistý majetok
220,6 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
131,2 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
138,8 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
15 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
98 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
745 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
0 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
116 525 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
109 007 €
+Kapitálové výdavky
2 519 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
460 €
+Dlhodobé záväzky
350 €
+Krátkodobé záväzky
6 077 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
31 817 €
+Bankové úvery a výpomoci
31 817 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 080 €
+Úrokové splátky
698 €
+Finančné účty
7 974 €
+Neobežný majetok
265 651 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
324
+Výsledok hospodárenia
139 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:324
Okres:Bardejov
Kraj:Prešovský
E-mail:
obeckucinstonline.sk