Kučín

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:324
Okres:Bardejov
Kraj:Prešovský
E-mail:
obeckucinstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
29,1 %
18,9 %
+Dlhová služba
4,4 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
6,5 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,3 %
0,8 %
+Intenzita investovania
2,2 %
10,1 %
+Čistý majetok
220,6 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
131,2 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
138,8 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
15 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
98 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
745 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
0 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kučín

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
116 525 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
109 007 €
+Kapitálové výdavky
2 519 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
460 €
+Dlhodobé záväzky
350 €
+Krátkodobé záväzky
6 077 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
31 817 €
+Bankové úvery a výpomoci
31 817 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 080 €
+Úrokové splátky
698 €
+Finančné účty
7 974 €
+Neobežný majetok
265 651 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
324
+Výsledok hospodárenia
139 €