Kunova Teplica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
3,9 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,4
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:681
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
ocukt127stonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
52,4 %
30,1 %
+Dlhová služba
3,5 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
-1,9 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-50,2 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
48,3 %
16,2 %
+Čistý majetok
401,1 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
399,7 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
2 062,0 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-128 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
138 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 059 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-33 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kunova Teplica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
167 743 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
170 947 €
+Kapitálové výdavky
81 069 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
10 290 €
+Dlhodobé záväzky
890 €
+Krátkodobé záväzky
619 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
90 428 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 244 €
+Úrokové splátky
797 €
+Finančné účty
2 474 €
+Neobežný majetok
787 577 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
660
+Výsledok hospodárenia
-22 019 €