Kunova Teplica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,5
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:681
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
ocukt127stonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
49,5 %
25,0 %
+Dlhová služba
7,7 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
14,1 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,8 %
1,4 %
+Intenzita investovania
13,4 %
5,2 %
+Čistý majetok
560,6 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
0,7 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
14,0 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
47,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
2 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
122 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 378 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-27 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kunova Teplica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
157 204 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
134 960 €
+Kapitálové výdavky
21 006 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 764 €
+Dlhodobé záväzky
78 250 €
+Krátkodobé záväzky
51 022 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
80 517 €
+Bankové úvery a výpomoci
80 517 €
+Úvery od ŠFRB
76 458 €
+Výdavky na splácanie istiny
8 084 €
+Úrokové splátky
4 416 €
+Finančné účty
372 €
+Neobežný majetok
994 316 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
662
+Výsledok hospodárenia
-18 090 €