Kunova Teplica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,0
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:681
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
ocukt127stonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
39,4 %
21,5 %
+Dlhová služba
7,6 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
3,6 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,6 %
0,7 %
+Intenzita investovania
0,0 %
6,7 %
+Čistý majetok
444,2 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
1,0 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
88,0 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
42,5 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
12 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
99 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 120 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-91 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kunova Teplica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
220 727 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
212 778 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
31 619 €
+Dlhodobé záväzky
70 806 €
+Krátkodobé záväzky
36 304 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
66 402 €
+Bankové úvery a výpomoci
66 402 €
+Úvery od ŠFRB
71 545 €
+Výdavky na splácanie istiny
8 729 €
+Úrokové splátky
4 061 €
+Finančné účty
346 €
+Neobežný majetok
813 284 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
668
+Výsledok hospodárenia
-60 644 €