Kunova Teplica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:681
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
ocukt127stonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,7 %
23,6 %
+Dlhová služba
4,8 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
4,5 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,6 %
1,7 %
+Intenzita investovania
0,9 %
8,6 %
+Čistý majetok
296,4 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
9,9 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
245,0 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
13 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
77 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
969 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-8 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kunova Teplica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
252 072 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
240 798 €
+Kapitálové výdavky
2 200 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
43 653 €
+Dlhodobé záväzky
69 128 €
+Krátkodobé záväzky
18 569 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
52 239 €
+Bankové úvery a výpomoci
52 239 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
7 580 €
+Úrokové splátky
3 112 €
+Finančné účty
1 840 €
+Neobežný majetok
773 814 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
675
+Výsledok hospodárenia
-5 684 €