Kvetoslavov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 207
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
obeckvetoslavovkvetoslavov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
11,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
26,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
16,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
371,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
435,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
508,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
92 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
85 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 854 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
503 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kvetoslavov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 103 102 €
+Kapitálové príjmy
44 792 €
+Bežné výdavky
813 318 €
+Kapitálové výdavky
223 298 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
53 254 €
+Dlhodobé záväzky
9 693 €
+Krátkodobé záväzky
72 516 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
103 002 €
+Bankové úvery a výpomoci
98 340 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
8 760 €
+Úrokové splátky
2 192 €
+Finančné účty
315 701 €
+Neobežný majetok
3 237 600 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 207
+Výsledok hospodárenia
607 396 €