Kysucký Lieskovec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,2
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,4

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 360
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský
E-mail:
obeckysuckylieskovecstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,003 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
2,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
283,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
185,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
258,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
52 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
58 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 212 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
49 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kysucký Lieskovec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 954 479 €
+Kapitálové príjmy
31 375 €
+Bežné výdavky
1 785 754 €
+Kapitálové výdavky
77 885 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
50 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
101 173 €
+Dlhodobé záväzky
3 548 €
+Krátkodobé záväzky
137 939 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
137 403 €
+Bankové úvery a výpomoci
137 403 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
37 144 €
+Úrokové splátky
4 167 €
+Finančné účty
255 807 €
+Neobežný majetok
5 105 942 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 360
+Výsledok hospodárenia
115 519 €