Kysucký Lieskovec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,5
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 360
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský
E-mail:
obeckysuckylieskovecstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,1 %
30,1 %
+Dlhová služba
0,0 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
3,4 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,8 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
4,5 %
16,2 %
+Čistý majetok
282,1 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
55,4 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
124,0 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-6 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
1 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 541 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
55 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kysucký Lieskovec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
1 400 900 €
+Kapitálové príjmy
551 377 €
+Bežné výdavky
1 353 204 €
+Kapitálové výdavky
613 782 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
120 190 €
+Dlhodobé záväzky
1 269 €
+Krátkodobé záväzky
175 120 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
97 039 €
+Neobežný majetok
3 455 673 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 305
+Výsledok hospodárenia
126 019 €