Kysucký Lieskovec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
3,8 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
4,5
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,3
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
0,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 360
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský
E-mail:
obeckysuckylieskovecstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
18,9 %
35,1 %
+Dlhová služba
25,2 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
8,5 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,6 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-14,5 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
27,0 %
14,4 %
+Čistý majetok
291,2 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
10,2 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
36,5 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-125 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
113 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 748 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-74 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kysucký Lieskovec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
1 571 764 €
+Kapitálové príjmy
435 085 €
+Bežné výdavky
1 437 820 €
+Kapitálové výdavky
859 768 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
93 138 €
+Krátkodobé pohľadávky
130 207 €
+Dlhodobé záväzky
1 254 €
+Krátkodobé záväzky
496 138 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
263 178 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
346 242 €
+Úrokové splátky
7 190 €
+Finančné účty
50 710 €
+Neobežný majetok
4 293 290 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 334
+Výsledok hospodárenia
-172 227 €