Kysucký Lieskovec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
3,4 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
0,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 360
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský
E-mail:
obeckysuckylieskovecstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
22,1 %
34,9 %
+Dlhová služba
6,8 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
3,2 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-18,0 %
0,2 %
+Intenzita investovania
22,2 %
6,7 %
+Čistý majetok
273,1 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
16,1 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
75,3 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
13,6 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-129 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
148 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 829 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
82 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kysucký Lieskovec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
1 602 455 €
+Kapitálové príjmy
86 998 €
+Bežné výdavky
1 550 616 €
+Kapitálové výdavky
442 171 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
93 557 €
+Krátkodobé pohľadávky
145 434 €
+Dlhodobé záväzky
214 649 €
+Krátkodobé záväzky
245 520 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
347 037 €
+Úvery od ŠFRB
213 696 €
+Výdavky na splácanie istiny
92 949 €
+Úrokové splátky
14 241 €
+Finančné účty
39 468 €
+Neobežný majetok
4 601 570 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 347
+Výsledok hospodárenia
192 477 €