Kysucký Lieskovec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
3,8 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,3
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
0,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 360
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský
E-mail:
obeckysuckylieskovecstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
23,5 %
+Dlhová služba
4,2 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
3,7 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
9,7 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
7,6 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,1 %
2,9 %
+Intenzita investovania
1,6 %
4,9 %
+Čistý majetok
410,6 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
10,0 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
35,2 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
11,9 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
11 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 209 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-15 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kysucký Lieskovec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
1 196 795 €
+Kapitálové príjmy
8 500 €
+Bežné výdavky
1 152 351 €
+Kapitálové výdavky
27 177 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
122 390 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
95 933 €
+Krátkodobé pohľadávky
124 821 €
+Dlhodobé záväzky
152 198 €
+Krátkodobé záväzky
494 704 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
275 633 €
+Úvery od ŠFRB
150 561 €
+Výdavky na splácanie istiny
27 548 €
+Úrokové splátky
25 669 €
+Finančné účty
49 442 €
+Neobežný majetok
5 135 888 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 347
+Výsledok hospodárenia
-35 348 €