Kysucký Lieskovec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
3,4 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
2,4
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
0,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 360
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský
E-mail:
obeckysuckylieskovecstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,1 %
21,5 %
+Dlhová služba
4,2 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
6,2 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
60,9 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
40,7 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,7 %
0,7 %
+Intenzita investovania
3,1 %
6,7 %
+Čistý majetok
436,5 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
6,2 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
21,6 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
9,6 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
17 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
62 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 226 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-120 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kysucký Lieskovec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
1 321 284 €
+Kapitálové príjmy
174 377 €
+Bežné výdavky
1 239 545 €
+Kapitálové výdavky
215 834 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
729 039 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
487 469 €
+Krátkodobé pohľadávky
142 882 €
+Dlhodobé záväzky
82 218 €
+Krátkodobé záväzky
929 743 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
143 733 €
+Bankové úvery a výpomoci
272 603 €
+Úvery od ŠFRB
114 917 €
+Výdavky na splácanie istiny
38 675 €
+Úrokové splátky
11 086 €
+Finančné účty
57 592 €
+Neobežný majetok
5 252 303 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 347
+Výsledok hospodárenia
-281 081 €