Kysucký Lieskovec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
3,5 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
2,4
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
0,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 360
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský
E-mail:
obeckysuckylieskovecstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
15,3 %
23,6 %
+Dlhová služba
7,9 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,4 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
15,5 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
13,6 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,6 %
1,7 %
+Intenzita investovania
3,7 %
8,6 %
+Čistý majetok
394,0 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
14,8 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
47,2 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
6,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
51 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
86 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 218 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-12 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kysucký Lieskovec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
1 564 343 €
+Kapitálové príjmy
586 383 €
+Bežné výdavky
1 385 414 €
+Kapitálové výdavky
644 456 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
204 689 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
179 566 €
+Krátkodobé pohľadávky
128 744 €
+Dlhodobé záväzky
45 627 €
+Krátkodobé záväzky
397 452 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
213 456 €
+Bankové úvery a výpomoci
213 456 €
+Úvery od ŠFRB
79 247 €
+Výdavky na splácanie istiny
94 816 €
+Úrokové splátky
9 897 €
+Finančné účty
58 657 €
+Neobežný majetok
5 327 314 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 347
+Výsledok hospodárenia
-27 300 €