Kysucký Lieskovec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
3,3
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
0,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 360
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský
E-mail:
obeckysuckylieskovecstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,8 %
20,2 %
+Dlhová služba
4,4 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
20,2 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
5,3 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4,9 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
16,8 %
7,3 %
+Intenzita investovania
3,2 %
4,1 %
+Čistý majetok
346,2 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
100,3 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
157,4 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,8 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
125 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
12 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 313 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
255 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kysucký Lieskovec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
1 722 109 €
+Kapitálové príjmy
25 172 €
+Bežné výdavky
1 374 245 €
+Kapitálové výdavky
79 721 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
82 183 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
76 194 €
+Krátkodobé pohľadávky
138 774 €
+Dlhodobé záväzky
129 065 €
+Krátkodobé záväzky
242 811 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
31 475 €
+Bankové úvery a výpomoci
185 856 €
+Úvery od ŠFRB
43 271 €
+Výdavky na splácanie istiny
60 534 €
+Úrokové splátky
7 649 €
+Finančné účty
243 487 €
+Neobežný majetok
5 288 800 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 341
+Výsledok hospodárenia
596 121 €