Kysucký Lieskovec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,3 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,1
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
0,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 360
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský
E-mail:
obeckysuckylieskovecstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
9,8 %
18,8 %
+Dlhová služba
6,4 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
13,4 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
4,4 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4,4 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,6 %
0,8 %
+Intenzita investovania
17,0 %
10,1 %
+Čistý majetok
304,7 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
55,6 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
107,8 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,4 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-28 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
72 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 243 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
71 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kysucký Lieskovec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
1 843 684 €
+Kapitálové príjmy
8 730 €
+Bežné výdavky
1 596 084 €
+Kapitálové výdavky
322 698 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
76 194 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
76 194 €
+Krátkodobé pohľadávky
128 181 €
+Dlhodobé záväzky
1 724 €
+Krátkodobé záväzky
245 388 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
168 368 €
+Bankové úvery a výpomoci
168 368 €
+Úvery od ŠFRB
6 179 €
+Výdavky na splácanie istiny
64 968 €
+Úrokové splátky
5 538 €
+Finančné účty
136 320 €
+Neobežný majetok
5 275 246 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 340
+Výsledok hospodárenia
165 356 €