Ladce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
3,2
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 606
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
ladceladce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
16,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
49,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
13,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
372,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
180,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
211,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
21,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-9 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
102 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 288 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
81 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Ladce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 748 342 €
+Kapitálové príjmy
1 097 736 €
+Bežné výdavky
1 534 971 €
+Kapitálové výdavky
1 334 713 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
32 503 €
+Dlhodobé záväzky
358 765 €
+Krátkodobé záväzky
107 437 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
265 166 €
+Bankové úvery a výpomoci
265 166 €
+Úvery od ŠFRB
349 859 €
+Výdavky na splácanie istiny
571 661 €
+Úrokové splátky
8 118 €
+Finančné účty
194 264 €
+Neobežný majetok
6 042 590 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 606
+Výsledok hospodárenia
210 437 €