Ladmovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:321
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
obecladmovcezoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
15,9 %
21,6 %
+Dlhová služba
1,8 %
4,0 %
+Bilancia bežného účtu
15,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-13,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
28,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
307,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
38,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
89,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-92 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
89 €
 
104 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 720 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
71 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Ladmovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
218 980 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
185 113 €
+Kapitálové výdavky
63 289 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 357 €
+Dlhodobé záväzky
1 479 €
+Krátkodobé záväzky
10 523 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
28 424 €
+Bankové úvery a výpomoci
28 424 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 167 €
+Úrokové splátky
132 €
+Finančné účty
4 047 €
+Neobežný majetok
577 871 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
321
+Výsledok hospodárenia
22 922 €